Grafický design
Mezi artblogy cílící na oblast grafického designu, jsou ty, které se úžeji zaměřují např. pouze na použití fontů, na sazbu publikací nebo design plakátů. Většina ale zprostředkovává výběrové ukázky aktuální tvorby grafických designérů nebo studií různého zadání a slouží hlavně jako důležité inspirační zdroje.
 Designeverywhere  Typographie
 Imnotagraphicdesigner  Thedsgnblog
 Design-trust  Visualgraphc
 Nicanel  The Foundry
 NoRabbitsNoHats  Good Typography
 The designer and the grid  Pure typography
 DOMO-A  Nuts x Jolts
 Graphic Porn  Graphic.
 Women of Graphic Design  Graphic@
 Black Cataloque  The book design
 Betype  Posterparty
 Gurafiku  Josiah
 Type-lover  Dark side of typography
 A visual Digest