O nás

Artportal.cz je dílčím výstupem projektu „Zprostředkování umění na internetu“ a jeho vznik byl financován z fondu rozvoje studijních materiálů Masarykovy univerzity. Artportal má plnit roli uměleckého rozcestníku, který slouží ke zmapování vybraných důležitých, nebo zajímavých uměleckých stránek a odkazů z prostředí internetu, které jsou odpovídajícím způsobem děleny do kategorií zaměřených na umělecké obory, orientaci v oblasti dějin umění a zpravodajství     o současném umění. Dále obsahuje sekci věnovanou nápadům pro učitele výtvarné výchovy    a možnostem využívání uměleckých rezidencí, publikování a prezentování volné tvorby na internetu. Tyto odkazy, které budou průběžně obměňovány a doplňovány, mají prioritně sloužit jako inspirační a informační zdroje z oblasti teorie umění, pro výtvarnou pedagogiku i vlastní volnou tvorbu. Artportal i přes přímé propojení s katedrou výtvarné výchovy Pdf MU (wwwkvv), je plně samostatným rozcestníkem, který má zprostředkovávat umění široké základně uživatelů internetu.